• Hyundai Elantra 1.6 TURBO SPORT

  688,000,000755,000,000

  Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm Hỗ trợ vay trả góp ngân hàng Tư vấn: 0092 799 6888
  -9%
 • Hyundai Elantra 1.6 (Tự động)

  590,000,000650,000,000

  Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm Hỗ trợ vay trả góp ngân hàng Tư vấn: 0092 799 6888
  -9%
 • Hyundai Elantra 1.6 (Số sàn)

  518,000,000580,000,000

  Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm Hỗ trợ vay trả góp ngân hàng Tư vấn: 0092 799 6888
  -11%
 • Hyundai Elantra 2.0 (Tự động)

  632,000,000695,000,000

  Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm Hỗ trợ vay trả góp ngân hàng Tư vấn: 0092 799 6888
  -9%

Hyundai Elantra