Hướng dẫn sử dụng đai an toàn trên xe ô tô

Sử dụng đai an toàn khi sử dụng xe oto là điều cần thiết tối thiểu để đảm bảo chính mạng sống của bạn.! Điều này không những làm giảm gây trấn thương cho người lái khi xảy ra tai nạn, đồng thời, cũng là điều kiện để người lái đảm bảo kích hoạt đủ hệ thống an toàn. Hướng dẫn sử dụng hệ thống đai an …